bok@kepex.pl
+48 233 233 234

Generowanie faktur

Od 1 września 2018 roku nastąpiła zmiana sposobu generowania faktur w serwisie Kepex.pl 

Zmiany dotyczą:

 1. Dla klientów płacących z góry:
  Dotyczczas faktury były generowana za każdą dokonaną płatność. Od 1 września faktury będą generowane na koniec miesiaca. Użytkownik otrzyma jedną fakturę wraz ze specyfikacją dokonanych wpłat.
 2. Dla klientów abonamentowych
  Terminy generowania faktur nie ulegają zmianie. Użytkownik otrzyma fakturę z jedną pozycją oraz dołączoną specyfikacją z wszystkimi zamówieniami.
 3. Faktura za zwroty
  Każdy klient otrzyma na koniec miesiąca fakturę za zwroty. Na fakturze będą uwzględnione przesyłki, które otrzymały status zwrot w danym miesiącu.
 4. Specyfikacja
  Na fakturze będzie jedna pozycja, a wszystkie transakcje będą wyszczególnione na dołączonej specyfikacji.