bok@kepex.pl
+48 233 233 234

Gwarantowany termin doręczenia kolejnego dnia roboczego!

Pocztex24 z gwarancją kolejnego dnia roboczego po nadaniu dostępny już na Kepex.pl!

Nadaj przesyłkę kurierską Pocztex24!

Za pośrednictwem serwisu Kepex.pl możesz zamówić przesyłkę Pocztex. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące usługi.

Ceny możesz sprawdzić TUTAJ.

Przesyłka standardowa do 50 kg:

Waga rzeczywista jednego opakowania do 50 kg
Maksymalne wymiary opakowania:
Suma wszystkich wymiarów do 250 cm
Długość najdłuższego boku do 150 cm
Paczka w kształcie dowolnym.

Inne opłaty:

 1. Zwrot przesyłki - 100% opłaty za zleconą w Zamówieniu Usługę.
 2. Ponowne zamówienie kuriera w przypadku gdy przesyłka nie była przygotowana - 100% opłaty za zleconą w Zamówieniu Usługę.
 3. Dopłata za przesyłkę niestandardową - 500% opłaty za zleconą w Zamówieniu Usługę.

Po zamówienie złożone do godz. 14:00 kurier przyjedzie tego samego dnia roboczego. Odbiór przesyłek następuje w dwugodzinnym przedziale czasowym wybranym podczas składania zlecenia. W przypadku niezrealizowania zlecenia w podanym terminie prosimy o kontakt poprzez e-mail: bok@kepex.pl lub telefonicznie: 233 233 234.

Przesyłki przekazane kurierowi do nadania przed godz. 15:00 mają gwarancję doręczenia kolejnego dnia roboczego (dotyczy przesyłek standardowych do 30 kg).

Przesyłanie żywych ptaków i owadów:

Żywe owady i ptaki nadasz w usłudze Pocztex Ekspres24 (bez możliwości odbioru w punkcie, nadania na skrytki i przegródki pocztowe oraz poste restante).

Żywe stworzenia powinny być transportowane jak najkrócej i najbezpieczniej, dlatego:

 1. nadaj paczkę przed godziną 15:00,
 2. nie wybieraj opcji „Doręczenie do 8:00”, „Doręczenie do 9:00”, „Doręczenie do 12:00”, ponieważ przesyłki tego typu są transportowane także samolotami, to wiąże się z kontrolą przy użyciu urządzeń rentgenowskich, emitujących szkodliwe promieniowanie,
 3. nie możesz wykorzystać usług dodatkowych „Doręczenie na wskazaną godzinę”, „Doręczenie po godzinie 17:00” i „Doręczenie we wskazanym dniu”,
 4. nie możesz wysłać żywej zawartości w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy,

Przygotuj bezpieczne opakowanie, które gwarantuje utrzymanie funkcji życiowych:

 1. upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio trwałe i uniemożliwia wysunięcie się zawartości, a także zapewnia właściwe warunki nie tylko na czas transportu do adresata (w jednym kierunku), ale też na czas ewentualnego zwrotu,
 2. używaj wyłącznie opakowań umożliwiających dostęp powietrza i w maksymalnym stopniu ochraniających zawartość paczki – sztywne pudełko, skrzynka lub kosz, które zapewnią odpowiednią przestrzeń,
 3. wyraźnie oznacz opakowanie nalepką ,,ŻYWE ZWIERZĘ’’ w kolorze czerwonym,
 4. wyraźnie oznacz górę opakowania, a spód koniecznie wyłóż materiałem chłonącym wilgoć,
 5. do przesyłki zawierającej żywe stworzenie podczas składania zamówienia należy wybrać usługę "Ostrożnie",
 6. każda żywa roślina oraz żywy ptak i owad musi być przesyłany w oddzielnej przesyłce.

Rzeczy wyłączone z przewozu:

 • pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty o charakterze płatniczym, przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, antyki, dzieła sztuki, numizmatyka itp.),
 • broń, amunicja, materiały wybuchowe lub łatwopalne,
 • substancje chemiczne i ich mieszaniny (dopalacze), towary biologicznie aktywne, mogące spowodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe,
 • narkotyki, substancje psychotropowe,
 • artykuły szybko psujące się i wymagające szczególnych warunków transportu,
 • zwierzęta, rośliny, przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • szczątki ludzkie i zwierzęce,
 • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż Przesyłka nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej, kurier może sprawdzić jej zawartość przed jej przyjęciem, a następnie podjąć decyzję o odmowie lub przyjęciu Przesyłki do realizacji. W szczególności Operator nie przyjmuje Przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego, prawa przewozowego lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Regulamin świadczenia usług przez Pocztex