bok@kepex.pl
+48 233 233 234

Jak wysłać przesyłkę kurierem

Korzystając z serwisu Kepex.pl masz możliwość prosto i szybko wysłać przesyłkę kurierską. Za pośrednictwem serwisu masz możliwość wysłania paczki bez wychodzenia z domu. W cenie zawarty jest odbiór paczki z podanego przez Ciebie adresu oraz doręczenie do odbiorcy (usługa "door to door").

Przesyłki kurierskie kepex.pl

Jak wysłać przesyłkę kurierem?

Wyślij paczkę

Wypełnij formularz zamówienia składający się z 5 kroków. Za poprawne wypełnienie zlecenia oraz zaadresowanie paczki odpowiada nadawca! W formularzu zamówienia wpisz poprawne dane nadawcy i odbiorcy. Gdy błędnie wpiszesz jakieś dane w formularzu skontaktuj się z naszym BOK. Twoje zamówienie zostanie bezpłatnie anulowane. 

Zadbaj o bezpieczne zapakowanie paczki

Twoja przesyłka musi zostać starannie zapakowana przed jej nadaniem. To również od Ciebie zależy czy paczka dotrze do adresata bez uszkodzeń. Rzecz, którą wysyłasz włóż do kartonu w taki sposób, aby w opakowaniu nie mogła się przemieszczać. Pamiętaj, że za prawidłowe przygotowanie przesyłki do transportu odpowiada nadawca! Przeczytaj jak zapakować przesyłkę kurierską.

Przekaż paczkę do nadania

Kurier przyjedzie odebrać paczkę pod wskazany przez Ciebie w zleceniu adres, gdy wybierzesz usługę "door to door". Podana przy składaniu zamówienia data nadania jest tylko sugerowanym czasem odbioru paczki i kurier może zjawić się w późniejszych godzinach lub następnego dnia. W przypadku gdy kurier nie zjawi się po odbiór Twojej paczki w wybranym przez Ciebie terminie napisz do nas wiadomość e-mail na: bok@kepex.pl podając numer zamówienia.  Data złożenia zlecenia w systemie nie jest datą nadania, a termin doręczenia liczony jest od momentu przekazania paczki kurierowi.
Przed przekazaniem paczki do nadania obowiązkowo musisz nakleić na nią list przewozowy wygenerowany przez nasz system, który dostępny jest w w zakładce "Zamówienia". Do paczki przytwierdź etykietę tak, aby podczas transportu nie oderwała się od niej.

List przewozowy - etykieta

Kepex.pl nie ponosi odpowiedzialności za paczki przekazane do nadania bez etykiety wygenerowanej po złożeniu zamówienia. Gdy przekażesz paczkę na liście przewozowym wypisanym przez kuriera przewoźnik może obciążyć Cię dodatkową opłatą za doręczenie wynikającą z jego cennika. 

Daj kurierowi do podpisania potwierdzenie nadania paczki (dostępne w zakładce "Zamówienia"). Potwierdzenie odbioru przesyłki jest jego obowiązkiem. Każdy przewoźnik do złożenia reklamacji wymaga załączenia tego dokumentu.

Ważne!

  1. W przypadku podejrzenia, że Twoja paczka może uszkodzić inne przesyłki lub mienie, kurier poprosi Cię o jej otwarcie.
  2. W przypadku podejrzenia, że przesyłka to przedmiot przestępstwa lub jej zawartość zagraża ludziom lub środowisku, przewoźnik ma prawo powiadomić właściwe służby oraz zatrzymać i zabezpieczyć przesyłkę do oględzin.
  3. Kurier ma prawo poprosić Cię o otwarcie paczki, by sprawdzić, czy jej zawartość odpowiada warunkom regulaminu i powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
  4. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli nie spełnia warunków regulaminowych lub jeżeli jej przyjęcie i przewóz są zabronione na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Przyjęcie przesyłki do przewozu nie stanowi potwierdzenia ze strony przewoźnika, że jej zabezpieczenie, zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry są zgodne z umową lub regulaminem.
  6. Przewoźnik ma prawo na każdym etapie przewozu odmówić dalszej realizacji zlecenia i wezwać nadawcę do odbioru paczki ze swojego magazynu.

Wyceń przesyłkę kurierską