bok@kepex.pl
+48 233 233 234

Jak zapakować przesyłkę kurierską?

Przesyłki kurierskie Kepex.pl

Za bezpieczne przygotowanie przesyłki do transportu odpowiada nadawca!

Informacje podstawowe

 1. Upewnij się, że karton jest wystarczająco obszerny, aby pomieścić cały towar. Zawartość nie może stykać się bezpośrednio ze ściankami kartonu. Towar o nieregularnych kształtach powinien być dodatkowo zabezpieczony wypełnieniem.
 2. Po zapakowaniu paczka powinna mieć regularne kształty.
 3. Z kartonu nie może wystawać zawartość przesyłki.
 4. Gdy karton jest większy niż zawartość, a nie zastosujesz żadnego wypełnienia jest duże prawdopodobieństwo, że przedmioty z paczki ulegną uszkodzeniu.

Bezpieczne przesyłanie rzeczy ze szkła i innych kruchych materiałów

Delikatne przedmioty wysyłaj w twardych pudełkach lub koszach, wypełnionych materiałem amortyzującym wstrząsy i odpornym na ściskanie (np. piankowe chipsy). Materiału powinno być tyle, by uniemożliwiał przesuwanie się przedmiotu. Produkty delikatne zabezpiecz dodatkową ochroną. Elementy wrażliwe pakuj osobno, owijaj dodatkowo, np. folią bąbelkową. Do owijania użyj jak najwięcej materiałów amortyzujących. To spowoduje, że przewożony element będzie ściśle przylegał do ścian pudełka i nie będzie się przemieszczał w trakcie transportu. Opakowanie oznacz naklejkami: "Ostrożnie", "Nie rzucać".

Czego nie można przesyłać?

 1. Rzeczy niebezpieczne, w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawiona cech użytkowych, inne przedmioty o wyglądzie broni.
 2. Rzeczy (lub ich opakowanie) z widocznymi napisami lub rysunkami, które są niezgodne z prawem.
 3. Gotówka, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym.
 4. Przedmioty wartościowe / wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, itp.
 5. Broń i amunicja.
 6. Żywność łatwo psującą się, wymagającą specjalnych warunków przewozu.
 7. Towary chemiczne i biologicznie aktywne.
 8. Inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla osób mających z nimi styczność lub mogące uszkodzić i zniszczyć inne przesyłki.
 9. Narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz alkohol, leki wymagające specjalnych warunków przewozu.
 10. Zwłoki, szczątki, prochy ludzkie i zwierzęce.
 11. Żywe zwierzęta.
 12. Inne rzeczy zakazane prawem lub regulaminem przewoźnika.

Jak dobrać opakowanie?

 1. Przede wszystkim dostosuj opakowanie do formy, masy i wielkości wysyłanych przedmiotów. To pozwoli przewoźnikowi doręczyć przesyłki w gwarantowanych terminach i w nienaruszonym stanie.Jak zapakować przesyłkę kurierską?
 2. Nalepkę adresową możesz umieścić bezpośrednio na przesyłanej rzeczy. Pamiętaj, że musisz przekazać paczkę z etykietą z systemu Kepex.pl - dostępna do pobrania w zakładce "Zamówienia".
 3. Zapewnij przewoźnikowi możliwość skanowania kodu na każdym etapie transportu. Bardzo ważne, by kod nie był załamany ani zagięty oraz czytelnie wydrukowany.
 4. Umieść kopię listu przewozowego wewnątrz kartonu. W razie uszkodzenia/odlepienia naklejki adresowej na kartonie łatwiej będzie ustalić dane Nadawcy i Odbiorcy.
 5. Opakowanie uprzednio wykorzystane do nadania paczki możesz wykorzystać ponownie pod warunkiem zakrycia wszelkich znaków opisujących poprzednią przesyłkę.
 6. Do oklejenia kartonu używaj dobrej jakości taśmy klejącej. Zaklej dokładnie wszystkie skrzydełka kartonu.
 7. Na opakowaniach możesz umieszczać własne elementy: pieczęci firmowe, taśmy samoprzylepne, nalepki, napisy i rysunki informacyjne i reklamowe (np. logo firmy, hasło). Dodatkowe elementy opakowania nie mogą utrudniać odczytania adresu ani umieszczenia nalepek, napisów lub pieczęci przewoźnika.

Ubezpiecz przesyłkę!

Wykorzystaj finansową ochronę przed stratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem od momentu nadania przesyłki do jej doręczenia – również w trakcie zwrotu do nadawcy, gdy adresat nie odebrał paczki. W Kepex.pl ubezpieczenie przesyłki do wartości 5 000 zł jest bezpłatne - wykorzystaj to zawsze wpisując w zleceniu wartość wysyłanego przedmiotu!

Ważne informacje

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Twoja paczka może uszkodzić inne przesyłki lub mienie, kurier może poprosić Cię o jej otwarcie.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka to przedmiot przestępstwa lub jej zawartość zagraża ludziom lub środowisku, przewoźnik powiadomi właściwe służby oraz zatrzyma i zabezpieczy przesyłkę do oględzin.
 3. W uzasadnionych przypadkach kurier może Cię poprosić o otwarcie paczki, by sprawdzić, czy jej zawartość odpowiada warunkom regulaminu i powszechnie obowiązującym przepisom.
 4. Kurier może odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli nie spełnia warunków regulaminowych lub jeżeli jej przyjęcie i przewóz są zabronione na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Przyjęcie przesyłki nie stanowi potwierdzenia ze strony przewoźnika, że jej zabezpieczenie, zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry są zgodne z umową lub regulaminem.

Wyceń przesyłkę kurierską