bok@kepex.pl
+48 233 233 234

Paczka w Ruchu

Nadaj przesyłkę, która zostanie dostarczona punktów Ruch

Za pośrednictwem serwisu Kepex.pl możesz zamówić przesyłkę przewoźnika Paczka w Ruchu.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące usługi.

Ceny możesz sprawdzić TUTAJ.

Przesyłka standardowa do 20 kg:

Waga rzeczywista jednego opakowania do 20 kg
Maksymalne wymiary opakowania: 20 cm x 30 cm x 50cm
Maksymalna syma boków: 100 cm
Paczka w kształcie dowolnym

Przesyłki należy nadawać w Kioskach Ruch

Deklarowany czas dostawy do kiosku D+3

Klient w chwili dostarczenia paczki do kiosku otrzymuje sms-a/maila z kodem, który umożliwia w szybki i łatwy sposób na odbiór swojej przesyłki. Dostarczona do punktu paczka czeka na Klienta 5 dni, a w razie braku odbioru wraca do punktu, w którym została nadana.

Rzeczy wyłączone z przewozu:

  • pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty o charakterze płatniczym, przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, antyki, dzieła sztuki, numizmatyka itp.),
  • broń, amunicja, materiały wybuchowe lub łatwopalne,
  • substancje chemiczne i ich mieszaniny (dopalacze), towary biologicznie aktywne, mogące spowodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe,
  • narkotyki, substancje psychotropowe,
  • artykuły szybko psujące się i wymagające szczególnych warunków transportu,
  • zwierzęta, rośliny, przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • szczątki ludzkie i zwierzęce,
  • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż Przesyłka nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej, kurier może sprawdzić jej zawartość przed jej przyjęciem, a następnie podjąć decyzję o odmowie lub przyjęciu Przesyłki do realizacji. W szczególności Operator nie przyjmuje Przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego, prawa przewozowego lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Regulamin świadczenia usług przez Paczka w Ruchu.