bok@kepex.pl
+48 233 233 234

Reklamacja usługi kurierskiej

Jak poprawnie złożyć reklamację na usługę kurierską? O jakich terminach pamiętać? Dowiesz się tego z poniższego poradnika.

Reklamacja usługi kurierskiej.

Uprawnieni do złożenia reklacji.

Do złożenia reklamacji uprawnione są poniższe podmioty:

 1. odbiorca - tylko po odebraniu przesyłki, bezpośrednio u przewoźnika,
 2. nadawca - za pośrednictwem serwisu Kepex.pl,
 3. zleceniodawca - za pośrednictwem serwisu Kepex.pl.

Podstawy do złożenia reklamacji:

 1. nienależyte wykonanie usługi,
 2. uszkodzenie zawartości przesyłki,
 3. zagubienie,
 4. opóźnienie w doręczeniu.

Procedura składania reklamacji.

Reklamację najlepiej złożyć za naszym pośrednictwem. Mamy w tym zakresie doświadczenie i pomożemy w odzyskaniu należności od firmy kurierskiej. Aby decyzja była satysfakcjonująca należy przesłać na bok@kepex.pl poniższe dokumenty:

 1. uszkodzenie przesyłki:
  1. numer przesyłki,
  2. potwierdzenie nadania paczki,
  3. opis jak była zapakowana paczka,
  4. dokument potwierdzający wartość przesyłki,
  5. żądana kwota odszkodowania,
  6. zdjęcia uszkodzonej przesyłki oraz sposobu jej zapakowania,
  7. propokół szkody sporządzony przez kuriera lub w siedzibie przewoźnika,
  8. upoważnienie do złożenia reklamacji (wzór),
  9. oświadczenie odnośnie płatności VAT (wzór),
  10. uzasadnienie reklamacji,
 2. zaginięcie:
  1. numer przesyłki,
  2. potwierdzenie nadania paczki,
  3. opis jak była zapakowana paczka,
  4. dokument potwierdzający wartość przesyłki,
  5. żądana kwota odszkodowania,
  6. upoważnienie do złożenia reklamacji (wzór),
  7. oświadczenie odnośnie płatności VAT (wzór),
  8. uzasadnienie reklamacji,
 3. opóźnienie:
  1. numer przesyłki,
  2. potwierdzenie nadania paczki,
  3. żądana kwota odszkodowania,
  4. upoważnienie do złożenia reklamacji (wzór),
  5. oświadczenie odnośnie płatności VAT (wzór),
  6. uzasadnienie reklamacji,
 4. nienależyte wykonanie usługi:
  1. numer przesyłki,
  2. potwierdzenie nadania paczki,
  3. żądana kwota odszkodowania,
  4. upoważnienie do złożenia reklamacji (wzór),
  5. oświadczenie odnośnie płatności VAT (wzór),
  6. uzasadnienie reklamacji.

Nadawca ma prawo do złożenia reklamacji bezpośrednio u przewoźnika. Powyższe dokumenty należy dostarczyć prosto do firmy kurierskiej dołączając etykietę. Dodatkowo należy zwrócić się do nas o wydanie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do dochodzenia roszczeń dotyczących reklamowanej przesyłki. Oświadczenie również należy dołączyć do dokumentacji.

Proces reklamacyjny

Proces reklamacyjny rozpoczyna się po przedłożeniu kompletnej dokumentacji. Gdy nie zostaną dostarczone wszystkie wymagane do rozpatrzenia reklamacji dokumenty, postępowanie reklamacyjne zostanie zawieszone na czas uzupełnienia braków. Termin rozpatrzenia reklamacji liczy się od momentu przesłania do firmy kurierskiej wszystkich wymaganych dokumentów.

W przypadku przekazania zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem Kepex.pl w całkowitym terminie rozpatrzenia reklamacji należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przekazanie reklamacji do przewoźnika. Po otrzymaniu decyzji serwis Kepex.pl poinformuję osobę o rozstrzygnięciu.

Przewoźnik wydając decyzję może przyznać odszkodowanie. Rekompensata wypłacana jest postaci zwrotu kosztów nadania przesyłki oraz zwrotu wartości zaginionego lub uszkodzonego towaru. Odszkodowanie, zgodnie z Prawem pocztowym, nie może być wyższe niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy, lub w stosunku do przesyłki z zadeklarowaną wartością, nie może być wyższe niż zadeklarowana wartość przesyłki.

Odwołanie od decyzji.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji. Odwołanie należy złożyć u przewoźnika w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji do podmiotu składającego reklamację. Jeżeli reklamacja była składana za naszym pośrednictwem odwołanie należy przesłać na bok@kepex.pl odpowiednio wcześniej. Przesłanie odwołania do Kepex.pl nie jest równoznaczne ze złożeniem go u przewoźnika. Wniosek należy przesłać do nas najpóźniej w dziesiątym dniu od momentu wydania decyzji, aby umożliwić jego weryfikację i wysłanie do przewoźnika.

Terminy:

 1. termin na sporządzenie protokołu szkody - 7 dni od dostarczenia paczki,
 2. termin na złożenie reklamacji - 12 miesięcy od nadania paczki,
 3. termin na złożenie odwołania od decyzji - 14 dni od momentu doręczenia decyzji.