bok@kepex.pl
+48 233 233 234

Rzeczy wyłączone z przewozu

Czy wiesz, że nie wszystko można wysłać kurierem? Zapoznaj się z listą rzeczy wyłączonych z przewozu!

Rzeczy wyłączone z przewozu:

  • Gotówka, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym.
  • Przedmioty wartościowe, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, itp.
  • Broń i amunicja.
  • Żywność łatwo psującą się, wymagającą specjalnych warunków przewozu.
  • Towary chemiczne i biologicznie aktywne.
  • Szczątki ludzkie i zwierzęce.
  • Narkotyki i substancje psychotropowe, alkohol, leki wymagające specjalnych warunków przewozu.
  • Inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla osób mających z nimi styczność lub mogące uszkodzić i zniszczyć inne przesyłki.
  • Inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Powyższa lista nie jest katalogiem zamkniętym i może się różnić w zależności od przewoźnika.

Wysłanie przedmiotu wyłączonego z przewozu skutkuje odmową wypłaty odszkodowania w przypadku jego zniszczenia lub zaginięcia. W przypadku wystąpienia szkód w innych przesyłkach, firma kurierska może skierować roszczenie finansowe wobec nadawcy przesyłki. Jeżeli kurier będzie miał podejrzenia odnośnie niezgodności zawartości deklarowanej z rzeczywistą, ma prawo dokonać jej sprawdzenia na każdym etapie przewozu - przewoźnik może żądać odebrania towaru ze swojej